Vozači MSR-a

ZDRAVKO TOMAC

IMG_3400

 

Automodel: 1/5  Genius XR 2

Tip karoserije: Alfa Romeo 156 GTA

Rezultati:

 

DAMIR CINDRIĆ

IMG_3407

 

Automodel: 1/10 Team Associated

Tip karoserije: Mazda 6

Rezultati:

 

HRVOJE STEGMAYER

IMG_3393

 

Automodel: 1/5 Genius XR 3R

Tip karoserije: BMW 3 MSR edition & Alfa Romeo 156 GTA

Automodel:1/10 HB Cyclone

Tip karoserije: Audi

Rezultati:

 

MATIJA NOVOSEL

IMG_3391

 

Automodel: 1/5 Genius XR 2 Arnaldi Edition

Tip karoserije: Honda Accord WTCC & Alfa Romeo 156 GTA

Rezultati:

 

ALEŠ ŠKOFIĆ

IMG_3405

Automodel: 1/5 Genius XR 2 Arnaldi Edition

Tip karoserije: BMW 3

Rezultati:

 

VAJO KRUNIĆ

vajo

Automodel: 1/5 FG EVO 2010

Tip karoserije: Alfa Romeo 156 GTA

Rezultati:

 

DOMAGOJ KREŠO – LOVRIĆ

IMG_3401

Automodel: 1/5 FG EVO 04 (s puno novih djelova i jako ponosi vlasnik)

Tip karoserije:  Honda Accord

Rezultati:

 

KARLO CVETKO

Automodel: 1/10 Robitronic AVID

Tip karoserije: Mazda 6

Rezultati:

 

Hrvatski sabor usvojio novi Zakon o udrugama

Novi Zakon o udrugama donesen je 6. lipnja na 13. sjednici Hrvatskog sabora. Zakon je stupio na snagu 1. listopada 2014. godine. U roku od 60 dana nakon što Zakon stupi na snagu (do 1. prosinca 2014.) ministar uprave donijet će Pravilnik kojim će se regulirati sadržaj Registra udruga, a u roku od 90 dana od stupanja na snagu Zakona (do 1. siječnja 2015.), Vlada Republike Hrvatske prihvatit će, na prijedlog Ureda za udruge, Uredbu kojom će urediti kriterije, mjerila i postupke financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Stupanjem na snagu te Uredbe prestat će važiti Kodeks pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga (Narodne novine, broj 16/2007).
Novi Zakon o udrugama donesen je nakon dugotrajne javne rasprave koja je započela još u veljači 2012. godine postupkom savjetovanja o izazovima u desetogodišnjoj provedbi Zakona o udrugama. Rezultati savjetovanja ukazali su na niz manjkavosti u postojećim zakonskim rješenjima koje su otežavale djelovanje udruga. Nedovoljno jasne odredbe o upravljanju udrugom i tijelima udruge, udruživanju udruga u saveze, članstvu, skupštini, poštivanju načela demokratskog zastupanja i demokratskog očitovanja volje članova kod unutarnjeg ustroja udruge, stjecanju i raspodjeli imovine te obavljanja gospodarskih djelatnosti nerijetko u praksi dovode do različitih tumačenja i neujednačene primjene odredbi Zakona. Nadalje, neprecizne odredbe o nadzoru, ali i odveć složen postupak likvidacije i brisanja udruga iz Registra udruga imaju za posljedicu gotovo 51.400 registriranih udruga i tek nekoliko stotina izbrisanih u deset godina od uspostave samog Registra, što zasigurno ne odgovara stvarnom stanju.

Novi Zakon o udrugama stavlja veliki naglasak na transparentnost i javnost poslovanja udruga te predviđa da će novi Registar udruga, uz statut udruga i ostale podatke o radu udruga, omogućavati pristup izvješćima o financijskom poslovanju udruga s propisanom dokumentacijom. Očekuje se da će veća javnost i transparentnost podataka omogućiti samim članovima kvalitetniji nadzor nad radom udruga, a radi mogućnosti zaštite svojih prava i pravnih interesa.

Usvajanjem Zakona o udrugama učinjeni su bitni pomaci u normativnom okviru za djelovanje udruga u Republici Hrvatskoj čime su ispunjene i obveze iz Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva za razdoblje 2012.-2016.

Valja skrenuti pozornost da su udruge dužne uskladiti svoje statute s ovim Zakonom u roku od godinu dana od njegova stupanja na snagu i o tome podnijeti zahtjev za upis promjena nadležnom uredu (do 1. listopada 2015.), kao i da će se svi postupci koji su započeti do stupanja na snagu ovog Zakona, 1. listopada 2014. nastaviti i dovršiti prema odredbama važećeg Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 88/2001 i 11/2002).

Zakon o udrugama (Narodne novine, br. 74/2014)